Sukces Twoich projektów dzięki naszemu wsparciu obejmującemu infolinię, konserwację, szkolenia

Zobowiązujemy się zapewnić sukces Twojego projektu, co oznacza, że wspieramy Cię w nadzorze i konserwacji sprzętu oraz w szkoleniu Twoich pracowników.

Dynamiczny zespół techników

Infolinia i zdalna konserwacja w godzinach otwarcia

FISA udostępnia infolinię działającą w godzinach pracy naszej firmy.

Ponadto każdy z naszych techników posiada smartfon, aby można się z nim było bez problemu skontaktować oraz aby mógł na odległość interweniować, łącząc się z MCU.

Wszyscy nasi technicy są zatrudnieni na pełny etat i mówią płynnie po angielsku. Regularnie przechodzą wszystkie szkolenia w naszej placówce produkcyjnej, aby być w pełni zaznajomionymi z naszymi najnowszymi innowacjami technologicznymi.

fisa ultrasonic man

« Naszym celem jest możliwość szybkiego wykrywania i przewidywania zdarzeń oraz zdalne wspieranie naszych klientów w ich rozwiązaniu »
R.ZONCA – Szef serwisu posprzedażnego Grupy FISA

fisa ultrasonic man

Nasz mobilny zespół techniczny

Bycie do dyspozycji naszych klientów oznacza również umiejętność wykorzystania najbardziej odpowiednich umiejętności w celu szybkiej regeneracji operacyjnej sprzętu.

Jesteśmy obecni na całym świecie dzięki zespołowi 13 techników regularnie szkolonych w naszym zakładzie i upoważnionych do interwencji w Twoim zakładzie.

Szkolenie Twoich zespołów w zakresie optymalnego wykorzystania maszyny

Naszym celem jest zapewnienie autonomii zespołów od momentu rozpoczęcia użytkowania sprzętu aż do ciągłego doskonalenia.
Jest to nasze zobowiązanie do zagwarantowania klientom optymalnego wykorzystania sprzętu.

Dlatego stworzyliśmy organizację szkoleniową, która może zaoferować sesje na miejscu lub w naszej siedzibie.
Sesje te mogą odbywać się przy przyjęciu nowych pracowników lub na wyższym poziomie.

Oferujemy szkolenie w zakresie poniższych tematów:

  • programowanie robotów,
  • automatyka maszyny,
  • zarządzanie pracami konserwacyjnymi,
  • zarządzanie procesami.

fisa ultrasonic man

fisa ultrasonic man

Konserwacja zapobiegawcza

Według kryteriów jakości FISA celem umowy konserwacji zapobiegawczej jest:

  • interwencja przed i po zdarzeniu,
  • tworzenie odpowiednich planów konserwacji, opartych o plan i działania, które są unikatowe dla każdej instalacji i każdego kontekstu produkcji,
  • utrzymanie stałego dialogu z naszymi technikami, aby zapewnić optymalną dostępność wyposażenia, niezależnie od wydajności produkcji.
contact