NASZE ROZWIĄZANIA
« Tworzymy globalne rozwiązania:
maszyny-automatyka-przetwarzanie.»
Maszyny 

Od początku FISA® kontrolujemy nasze procesy produkcyjne od A do Z
Nie tylko projektujemy i produkujemy własne urządzenia ultradźwiękowe (generatory i przetworniki), ale nasza placówka produkcyjna w Mediolanie integruje również wszystkie elementy niezbędne na linii produkcyjnej: Badania i Rozwój, dział projektowania, zakład metali stalowych, elektronika, automatyka, systemy załadunku i rozładunku, uzdatnianie wody, systemy składowania odpadów, itp.
Ponieważ produkujemy ultradźwiękowe maszyny czyszczące w dobrej wierze, możemy zaoferować pełny zakres maszyn: kompaktowe, standardowe i pod wymiar.
W naszym dziale projektowym rozwijamy koncepcje czyszczenia, aby ująć wszystkie wymagania o ograniczenia klientów
- jakość: poziom wydajności czyszczenia, wydajność produkcji, wymagania jakościowe dopasowane do twoich wymagań...
- finanse: koszty eksploatacji są stale pod kontrolą, strategia budżetowa, a wyposażenie skutecznie wykorzystane
- logistyka: ustawienie, wysokość sufitu, dostępność...
- mechaniczne: umieszczenie części, koszy, typy uchwytów, automatyka,...

W ten sposób możemy spełnić twoje wymogi i towarzyszyć Ci od momentu, gdy zdecydujesz się wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie techniczne do jego zastosowania przez naszych techników w zakładzie produkcyjnym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

FISA® - czyszczenie ultradźwiękowe


Roboty 

Poza obsługą i przesuwaniem koszy, nasze roboty stanowią serce szerszego systemu automatyki, obejmującego każdy aspekt zarządzania procesem:
- system chwytania: klasyczny, szczypcowy, system wykrywania kosza, magnetyczny
- kosz statyczny lub obracany
- obciążenie załadunku od 5 do 1000 kg

Wyprodukowane przez FISA®, można jest zainstalować w kilka godzin na każdej istniejącej linii, również na maszynach innych producentów.
Niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo to kluczowe słowa opisujące nasz system.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!


Video Systemy automatyki FISA® do ultradźwiękowych maszyn czyszczących

Ultradźwięki 

Oferujemy pełny zakres ultradźwięków magnetostrykcyjnych, piezoelektrycznych i częstotliwości wielokrotnych, aby spełnić wszelkie wymagania. Za pierwotnym pomysłem ultradźwięków FISA® stoi gwarancja najwyższej skuteczności w każdych warunkach.

Skutek mechaniczny czyszczenia ultradźwiękowego zależy od wielu czynników, takich jak: kształt i masa części, rodzaj zanieczyszczenia, zastosowany proces, jakość wody, itp. Dlatego grupa FISA®, jako specjaliści w czyszczeniu ultradźwiękowym, opracowała, zastosowała i wyprodukowała własny zakres generatorów i przetworników ultradźwiękowych: magnetostrykcyjnych, piezoelektrycznych i częstotliwości wielokrotnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

FISA® - jak to działa?


Sterowanie procesem 

Zakaz stosowania środków czyszczących bazujących na rozpuszczalnikach, ochrona użytkownika i ochrona środowiska to tylko niektóre z wielu spraw, jakie FISA® uważa za niezwykle ważne.
W 1991 roku w FISA® podjęto decyzję, aby w środkach czyszczących zacząć stosować detergenty bazujące na wodzie, miało to miejsce na długo przed wprowadzeniem dyrektywy WE nr 1999/13/WE, która została wprowadzona w życie 11 marca 1999 roku i dotyczy ograniczeń emisji lotnych związków organicznych z powodu stosowania rozpuszczalników organicznych w określonych działalnościach i instalacjach. Ta dyrektywa doprowadzi do zakazu stosowania określonych typów rozpuszczalników, które są stosowane do usuwania smarów z części metalicznych.
FISA® od prekursora przeszła drogę do kluczowego specjalisty w procesach detergentów.
Zakres „maszyn”, który oferujemy, jest uzupełniany wachlarzem detergentów i systemów uzdatniania wody, dzięki czemu możemy dostarczać klientom nie tylko prostą instalację, ale kompleksowe rozwiązanie czyszczące.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!Oprogramowanie 

W wyniku stałego inwestowania w dział Badań i Rozwoju oraz 35 latom doświadczenia w pomaganiu klientom, grupa FISA® rozwinęła wszelkie narzędzia programowe niezbędne do zapewnienia kontynuacji i optymalizacji wyposażenia.
Nasze MCU jest niezbędne do zarządzania określonymi parametrami przyjaznymi dla użytkownika oraz do zagwarantowania możliwości śledzenia głównych parametrów produkcji w czasie rzeczywistym.

Podłączenie do serwerów klienckich, optymalizacja zdalnej konserwacji, konfiguracja użytkownika, powiązane bazy danych, interfejs graficzny, dematerializacja i alarmy e-mail – to tylko niektóre z funkcji, które umożliwiają użytkownikowi poprawę i zastosowanie zarządzania wyposażeniem FISA® tak, aby był zgodny z procedurami wewnętrznymi firmy. Wtyczki FISA zaprojektowano z myślą o Tobie!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!Click pictures to enlarge

Rozwiązania FISA® - ©FISA
FISA® GROUP
ZAC des Gâtines
4 avenue du Garigliano
91601 Savigny sur Orge / France
Tél . +33 (0)1 69 54 20 00
Fax. +33 (0)1 69 54 20 20
This site uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By continuing your browsing on this site, you agree to the use of cookies. See Directive of the European Parliament